Cjenik usluga

Na sljedećim linkovima možete pronaći više informacija u svezi cijena naših usluga.

Komunalni otpad

CJENIK JAVNE USLUGE U PRIMJENI OD 01.06.2023.
Očitovanje Načelnika
Suglasnost Načelnika

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE
CJENIK USLUGA - PRIMJENA OD 01.05.2020.
CJENIK JAVNE USLUGE U PRIMJENI OD 01.06.2022.
Očitovanje
Suglasnost
CJENIK ZAPRIMANJA OTPADA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU ZA OTPAD KOJI NIJE NASTAO U KUĆANSTVU, ILI NIJE NASTAO NA PODRUČJU OPĆINE MEDULIN(.pdf)
Cjenik pružanja usluga prikupljanja i prijevoza reciklabilnog komunalnog otpada
Cjenik odvoza otpada izvan okvira javne usluge

Uprava groblja
Cjenik grobnih mjesta
Cjenik grobnih mjesta na grobljima Općine Medulin HRK-EUR